motorove-cluny.cz
motorove clunycz

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Rozcestník | Patička

Legislativa pro plavbu v ČR

Pro provoz vašeho motorového člunu, plachetnice, nebo jakéhokoli plavidla potřebujete znát legislativní požadavky pro provoz na vodních tocích. Od října 1995 působí Státní plavební správa ve spolupráci s říční policií jako plavební úřad a plní úkoly státní správy a státního dozoru ve vnitrozemské plavbě s cílem zabezpečit její rozvoj a její bezpečný a plynulý provoz.

K provozu motorového plavidla pokud má výkon motoru více jak 5Hp potřebujete doklady, podobně jako je tomu u motorových vozidel. K základním dokladům patří osob patří průkaz vůdce malého plavidla, dalším stupněm způsobilosti je kapitánský průkaz a průkaz radiotelefonisty.