motorove-cluny.cz
motorove clunycz

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Rozcestník | Patička

Kapitánské průkazy

Vůdce malého plavidla

Vůdce malého plavidla. Tento průkaz vás opravňuje k vedení plavidla do 20 m délky, do 12 cestujících na palubě, do výkonu motoru 100 kW (po vykonání praktické zkoušky lze výkon bez omezení) a do 80 m2 celkového oplachtění. Na moři je navíc toto oprávnění omezeno na max. výšku vlny 1,2 m, do síly větru 4 stupňů Beauforte a do vzdálenosti 0,75 Nm od pobřeží.

Statní poplatky a požadavky k průkazu:

Výpis z rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (při osobním vyžádání poplatek 50 Kč)
Potvrzení praktického lékaře ne starší než 3 měsíce (poplatek cca 180 Kč)
3 ks barevné pasové fotografie (cena cca 90 Kč)

Co obvykle obdržíte:

 • Testové otázky základní (ŘPB)
 • Testové otázky plachetnice
 • Testové otázky moře (COLREG)
 • Barevná příloha (ŘPB)
 • Signály použité v testu
 • Úseky na Vltavě a Labi
 • Seznam čísel v testu aj

Průkaz radiotelefonisty
Průkaz radiotelefonisty jsou zkoušky zvláštní způsobilosti k obsluze vysílacích radiových zařízení - omezený průkaz radiotelefonisty námořní pohyblivé složky. Tento průkaz opravňuje k používání přenosných a zabudovaných radiotelefonních zařízení v ČR a na moři bez bez omezení.

Co obyvkle obdržíte:

 • Radiokomunikační předpisy
 • Radiokomunikační provoz
 • Elektrotechnika a radiotechnika
 • Učební pomůcky pro moře se zaměřením na Chorvatsko

Kde složit kapitánské zkoušky ?

Na základě našich zkušeností a zkušeností absolventů vám zde doporučíme společnosti, které se kapitánskými průkazy zabývají a školení je nejfektivněší. Samotný výběr je již na vás.