motorove-cluny.cz
motorove clunycz

Přejít na: Obsah | Hlavní menu | Rozcestník | Patička

Kde lze plout s motorem

Z § 7 zákona 254/2001 Sb., o vodách, vyplývá, že plavba plavidel se spalovacími motory je zakázána na povrchových vodách v ochranných pásmech vodních zdrojů I. stupně a na nádržích určených pro chov ryb rozhodnutím vodoprávního úřadu. Tyto jsou na březích označeny výstražnými tabulemi.

V roce 2015 bylo po dlouhých letech povoleno plout na velké části vodních toků a nádrží. Na mnoha místech se konečně dá plout i ve skuzu a mimo výtlačný režim. Povolení plout platí i pro vodní skůtry, které byly mnoho let vyhláškou utlačovány.

 Možnost plavby bez omezení, do vzdálenosti 25 metrů od břehu a při dodržování Řádu plavební bezpečnosti

 •     Labe od říčního km km1012,58 (Jaroměř) po říční km 726,6 (státní hranice se Spolkovou republikou Německo), včetně plavební dráhy vymezené na vodní ploše Velké Žernoseky plavebním značením
 •     Vltava od říčního km 239,5 (České Budějovice) po soutok s Labem
 •     Morava od ústí Bečvy po soutok s Dyjí včetně průplavu Otrokovice – Rohatec (Baťův kanál)
 •     Bečva od Přerova po ústí do Moravy
 •     Odra od Polanky nad Odrou po státní hranici s Polskem
 •     Ostravice pod ústím Lučiny
 •     Berounka od říčního km 37,0 po ústí do Vltavy
 •     Ohře od říčního km 3,0 (Terezín) po ústí do Labe
 •     vodní tok Lužnice od říčního km 4,0 (Koloděje nad Lužnicí) po říční km 0,00 (ústí do vodního toku Vltavy),
 •     vodní tok Otavy od říčního km 18,30 (Kavkovna) po říční km 0,00 (Zvíkov, ústí do vodního toku Vltavy),
 •     vodní tok Sázavy od říčního km 2,50 (Pikovice) po říční km 0,00 (Davle, ústí do vodního toku Vltavy),
 •     vodní tok Zámecká Dyje od říčního km 12,50 (odbočení z Dyje) po soutok s vodním tokem Dyje, včetně Staré Dyje,
 •     přehradní nádrž Dalešice,
 •     přehradní nádrž Stráž pod Ralskem,
 •     přehradní nádrž Rozkoš,
 •     přehradní nádrž Skalka,
 •     přehradní nádrž Těrlicko,
 •     přehradní nádrž Žermanice,
 •     vodní plocha Barbora,
 •     vodní plocha Matylda (Most),
 •     vodní plocha Předměřice nad Labem (Správčický písník),
 •     vodní plocha Velké Žernoseky,
 •     rybník Oleksovice,
 •     rybník Velké Dářko (přístup k rybníku přes soukromý pozemek),
 •     těžební jezera štěrkopísku s těžbou prováděnou plovoucími stroji
Účelové vodní cesty uvedené v příloze č. 2 vyhlášky, kde je možná plavba plavidel se spalovacím motorem o výkonu nejvýše 10 kW a ve výtlačném režimu plavby

 •     Vltava od říčního km 241,4 – po 239,60 včetně slepého ramene v Českých Budějovicích,
 •      Malše v Českých Budějovicích od místa odběru vody pro teplárnu (říční km 1,757) po ústí do Vltavy,
 •     Brněnská přehrada,
 •     Hracholusky,
 •     Lipno I,
 •     Máchovo jezero,
 •     Nové Mlýny I,
 •     Nové Mlýny III,
 •     rybník Svět,
 •     Vranovská přehrada
Dále všechny nesledované vodní cesty, pokud na nich není plavba zakázána.
Zákaz plavby se spalovacím motorem na vybraných vodních nádržích

 •     Baška
 •     Jesenice
 •     Nechranice
 •     Olešná
 •     Pastviny
 •     Plumlov
 •     Seč
 •     Slezská Harta
Některé nesledované vodní cesty

 •     Bystřička
 •     České Údolí
 •     Horní Bečva
 •     Jevišovice
 •     Jordán
 •     Lipno II (vyrovnávací zdrž)
 •     Nové Mlýny II
 •     Pístov
 •     Seč
 • Malá plavidla podléhající evidenci mohou stát mimo vyznačená vývaziště a kotviště, pokud je plavidlo pod trvalým dohledem, nejvýše však 24 hodin vcelku.
 • Jako palivo pro spalovací motory plavidel může být použit bezolovnatý benzín, nafta nebo plyn. K mazání dvoudobého spalovacího motoru může být použit jen olej, který je označen výrobcem jako olej nepoškozující životní prostředí (biologicky odbouratelný).