Postup pro získání viňety v Chorvatsku

Nevíte jak postupovat pri získání možské plavební známky, jaké potřebujete dokladay a na koho se konkrétně obrátit ? Důkladně si přečtěte následující informace a budete mít jasno!

POSTUP PRO ZÍSKÁNÍ PLAVEBNÍ NÁLEPKY = „VINĚTY”
V SOULADU S NAŘÍZENÍM O PODMÍNKÁCH PŘÍJEZDU A POBYTU CIZÍCH JACHET A ČLUNŮ URČENÝCH PRO SPORT A ZÁBAVU VE VNÍTŘNÍCH MOŘSKÝCH VODÁCH A TERIOTORIÁLNÍM MOŘI CHORVATSKÉ REPUBLIKY

POSTUP:
Osoba která řídí cizí jachtu nebo člun (dále jen: plavidlo) je povinna při připlutí do vnitřních mořských vod a teritoriálního moře Chorvatské republiky doplout nejkratší cestou do nejbližšího přístavu otevřeného pro mezinárodní veřejnou dopravu za účelem provedení pohraniční kontroly a získání plavební nálepky (viněty) v přístavním kapitanátu nebo v jeho pobočce.
Cizí státní občan který do Chorvatské republiky přivezl plavidlo po souši nebo má plavidlo v Chorvatsku uskladněné, je rovněž povinný před vyplutím získat vinětu v příslušném kapitanátu nebo v jeho pobočce.

Přístavní kapitanát (nebo jeho pobočka) vydá vinětu na základě dokumentů kterou předloží osoba která řídí plavidlo, a to konkrétně:

1. Seznam posádky
Obsahuje jména členů posádky a pasažérů který přístavní kapitanát/pobočka ověří podpisem a razítkem.
Jestliže osoba která řídí plavidlo nemá na úmyslu během pobytu V Chorvatských vodách po dobu platnosti vignetty posádku měnit, není povinna se dále přihlašovat v přístavním kapitanátu nebo jeho pobočce.
Osoba která řídí plavidlo může v Chorvatsku nalodit posádku, se kterou připlula z ciziny. V tomto případě musí přihlásit změnu posádky na kapitanátu a s takto přihlášenou posádkou smí vyplout z Chorvatské republiky.

2. Seznam osob
Jachtařům je umožněno, aby v Chorvatské republice měnili osazenstvo jachty ale s podmínkou, že před vyplutím, nebo před začátkem plavby vyplní tzv. „Seznam osob”. Celkový počet osob na Seznamu uvedených nesmí překročit dvojnásobek kapacity plavidla. Výjimečně, s povolením přístavního kapitanátu, se seznam osob může dále zvýšit maximálně o dalších 30% ze základního počtu osob registrovaného v dokladech plavidla, pokud se na plavidle nachází jeho majitel. Pokud v době získání viněty z oprávněných důvodů nemůžete do Seznamu osob napsat všechny osoby, které mají na plavidle pobývat během platnosti viněty, zapíšete s povolením přístavního kapitanátu veškeré další osoby do Seznamu během jejich prvního nalodění.

Majitel plavidla, který uvedl kompletní seznam osob (do povoleného počtu osob na palubě) do Seznamu osob, již nemusí dále hlásit v přístavním kapitanátu výměnu osob na palubě uvedených v Seznamu. Počet takových výměn osob uvedených v Seznamu není omezen.
Jestliže potřebujeme nalodit jinou osobu dosud v Seznamu neuvedenou, je nutno před vyplutím o tomto podat zprávu přístavnímu kapitanátu nebo jeho pobočce, kvůli odpovídající změně v Seznamu osob.
Osoby, které pobývají na Vašem plavidle pouze během pobytu v přístavu nebo na kotvišti, není nutné zvláště přihlašovat.

3. Osvědčení, že je plavidlo způsobilé plavby podle národních předpisů státu pod jehož vlajkou pluje.
Jestli plavidlo nemá doklad o způsobilosti k plavbě v souladu s národními předpisy mateřského státu, provede přístavní kapitanát /pobočka řádnou prohlídku plavidla v souladu s ustanovením Směrnic o člunech a jachtách;

4. Osvědčení, že je osoba která řídí plavidlo způsobilá k řízení plavidla.
Osvědčení musí být v souladu s národními předpisy státu vlajku pod níž loď kterou pluje, jinými národními předpisy nebo s nařízeními Směrnic o člunech a jachtách. Cizí osoby, které dle národních předpisů státu, pod jehož vlajkou loď pluje nemusí být způsobilé k řízení plavidla, musí získat odpovídající osvědčení nebo průkaz způsobilostí v souladu s předpisy Chorvatské republiky nejpozději do 01. ledna 2006;

5. Potvrzení o pojištění odpovědnosti za škody způsobené plavidlem má-li plavidlo pohonný motor o výkonu větším než 15 kW;

6. Osvědčení o vlastnictví plavidla nebo plnou moc, na základě které je možné potvrdit že majitel souhlasí s půjčením plavidla jiné osobě.

Zakoupením viněty zaplatíte veškeré závazky, který zahrnují další poplatky:
a) bezpečnost plavby (na základě Nařízení o výšce poplatku pro bezpečnost plavby, kterou platí majitel cizího člunu nebo jachty)
b) využití objektů zabezpečujících plavbu (majáků) podle sazebníku společnosti Plovput d.o.o. - Split
c) námořní informační mapu (vydanou Chorvatským hydrografickým institutem)
d) správní poplatek (na základě Zákona o správních poplatcích)
Výška poplatků je předepsána Nařízením, které je uvedeno v příloze tohoto Návodu. Jak je vidět, ceny jsou zachovány na úrovni loňských sazeb, a zachován je také systém slev pro naše tradiční hosty.
Viněta se lepí na viditelné části trupu nebo nástavby plavidla, a ústřižek viněty se lepí na Seznam osob.
Všechny uvedené předpisy slouží především ke zvýšení Vašeho bezpečí při pobytu na moři.

Přejeme Vám klidné moře a bezpečnou plavbu a stejně tak příjemný pobyt v Chorvatské Republice!

Bazar motorových člunů

Kvalitní repasované čluny a motory za skvělé ceny!

Půjčovna člunů

Nevybrali jste si motor ke koupi? Tak si zapůjčte a ušetříte!

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.